تبیان، دستیار زندگی

فرهنگستان

آداب تماس گرفتن!

برای تماس گرفتن حتی با نزدیک‌ترین دوستانمان هم باید آدابی را رعایت کنیم. مثل اینکه مدام و پشت سر هم باهاش تماس نگیریم و اگر جوابمان را نداد، منتظر باشیم که خودش تماس بگیرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : طاهره چک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
فرهنگستان