تبیان، دستیار زندگی

هفت فرمول موفقیت در زندگی مشترک

اگر بهره هوشی به حل مسائل کمک می‌کند و برای تعاملات اجتماعی به هوش هیجانی نیاز است‏، اما زندگی مشترک برای پایداری، هوش عاطفی می‌خواهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد هفت اصل وجود دارد که نمایانگر هوش عاطفی است و باهم‌ماندن را تضمین می‌کند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سعیده بقایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 موفقیت در زندگی مشترک

موفقیت در زندگی مشترک
موفقیت در زندگی مشترک
موفقیت در زندگی مشترک
موفقیت در زندگی مشترک
موفقیت در زندگی مشترک
موفقیت در زندگی مشترک
موفقیت در زندگی مشترک