تبیان، دستیار زندگی

چند روایت از زندگی یک مسئول تراز

هفتم تیر ماه به نام سالگرد شهادت آیت الله بهشتی در تقویم به ثبت رسیده، کسی که در همه این سال‌ها به عنوان یک مسئول تراز شناخته می‌شود؛ به همین مناسبت در این بخش به مرور هفت روایت و برش از زندگی این شهید پرداختیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، مسئول تراز، شهید، هفتم تیر ماه سال 1360،

سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، مسئول تراز، شهید، هفتم تیر ماه سال 1360،

سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، مسئول تراز، شهید، هفتم تیر ماه سال 1360،

سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، مسئول تراز، شهید، هفتم تیر ماه سال 1360،

سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، مسئول تراز، شهید، هفتم تیر ماه سال 1360،

سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، مسئول تراز، شهید، هفتم تیر ماه سال 1360،

سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، مسئول تراز، شهید، هفتم تیر ماه سال 1360،

سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، مسئول تراز، شهید، هفتم تیر ماه سال 1360،