تبیان، دستیار زندگی

چند روایت از یک چریک شاعر

شهید چمران یکی از اسامی نام‌آشنای قهرمان‌های دفاع مقدس به شمار می‌رود. فرمانده‌ای که بیشترمان او رابا روایت جنگاور‌ی‌هایش چه در ایران و چه در خارج از کشور می‌شناسیم. به مناسبت 31 خرداد سالگرد شهادت این شهید امروز به مرور خاطراتی از این چریک شاعر پرداختیم که احتمالا کمتر کسی آن‌ها را شنیده باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : رویا هاشمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌

شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌

شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌

شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌

شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌

شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌

شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌

شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌

شهید چمران، چریک شاعر، دفاع مقدس، سالگرد شهادت، روایت جنگاور‌ی‌