تبیان، دستیار زندگی

اصطلاحات توئیتری به زبان ساده

شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر که شبیه به یک اجتماع کوچک هستند، به تدریج اصطلاحات خاصی را استفاده می‌کنند که ممکن است برای بسیاری از ما نامفهوم به نظر برسد. با این حال بسیاری از این اصطلاحات ساده هستند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : عارف چراغی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،

توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،


رشتو

رشتو، توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،


کوت کردن

کوت کردن، توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،


منشن

منشن، توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،


ریتوئیت

منشن، توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،


توفان توئیتری

توفان توئیتری، توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،


فیوریت

فیوریت، توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،


ترول

 ترول، توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،


توئیت هوایی

توئیت هوایی،  توئیتر، اصطلاحات توئیتری، شبکه‌های اجتماعی ،