تبیان، دستیار زندگی

بلاهای چشم و هم‌چشمی

آیا تا به حال متوجه چشم و هم‌چشمی و رفتارهای عجیب و غریب بعضی از اطرافیانتان شده‌اید؟ وقت‌هایی که شما لباس نو، طلا، لوازم خونه، ماشین و... خریدید، متوجه شدین کسی بخاطر حسادت به شما همان وسیله را خریده؟! فکر می‌کنید علت این رفتارها چیست؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
چشم و هم‌چشمی ، رفتارهای عجیب ، حسادت،
چشم و هم‌چشمی ، رفتارهای عجیب ، حسادت،
چشم و هم‌چشمی ، رفتارهای عجیب ، حسادت،
چشم و هم‌چشمی ، رفتارهای عجیب ، حسادت،
چشم و هم‌چشمی ، رفتارهای عجیب ، حسادت،
چشم و هم‌چشمی ، رفتارهای عجیب ، حسادت،