تبیان، دستیار زندگی

رسم و رسوم غلط ازدواج رو بریزیم دور!

این روزها رسم و رسوم و عرف‌های تجملاتی ازدواج آنقدر زیاد شده که اصل ازدواج به حاشیه رفته است. در این پست تعدادی از این رسم و رسوم‌های غلط را که خودمان به مرور زمان باب کردیم، نوشته‌ایم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،
 ازدواج، رسم و رسوم غلط ازدواج ، حاشیه های ازدواج،