تبیان، دستیار زندگی

بازی سیاسی وسط زمین ورزشی!

ماجرای بازی دوستانه ایران و کانادا را حتما شنیده ای‌، فرض کنید اگر ایران همان میزبان برهم زننده زمین بازی بود، یا اگر مقامات سیاسی ایرانی در مصاحبه‌های رسمی درباره جزئیات یک مسابقه دوستانه فوتبال دخالت می‌کردند، چه می‌شد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بازی سیاسیی، ورزش، ایران،  کانادا ، مسابقه فوتبال،

بازی سیاسیی، ورزش، ایران،  کانادا ، مسابقه فوتبال،

بازی سیاسیی، ورزش، ایران،  کانادا ، مسابقه فوتبال،

بازی سیاسیی، ورزش، ایران،  کانادا ، مسابقه فوتبال،

بازی سیاسیی، ورزش،  ایران،  کانادا ، مسابقه فوتبال،