تبیان، دستیار زندگی

اینفوگرافیک

چطور با کسی که لکنت زبان دارد، برخورد کنیم؟

وقتی با فردی که لکنت زبان دارد، هم‌کلام می‌شوید، آرام و شمرده صحبت کنید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
لکنت زبان، اینفوگرافیک، صحبت شمرده،