تبیان، دستیار زندگی

دعای روزهای ماه رمضان و تفسیر جزءهای قرآن کریم

ماه رمضان مهم ترین ماه عبادت مسلمانان است و در روایات، اعمال و عبادت‌های مختلفی برای این ماه نقل شده که برخی مشترک و برخی برای برای روزهای خاص می‌باشند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دعای روزهای ماه رمضان و تفسیر جزهای قرآن کریم
ماه رمضان تنها ماه قمرى است که در قرآن کریم به صراحت از آن نام برده و گرامى داشته شده است: «شَهْرُ رَمَضانَ الذّى أُنزِلَ فِیهِ القُرْآنُ هُدًى لِلنّاس...؛ ماه رمضان ماهى است که قرآن در آن نازل شده براى هدایت بشر».
در روایات نیز از ماه رمضان با عظمت یاد شده است. در روایتى آمده است: با نزدیک شدن ماه رمضان، رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله خطبه‌ای ایراد کرد و در فرازى از آن فرمود: «اى مردم! این ماه، ماهى است که خداوند متعال شما را از میان امتها بدان اختصاص داده است. این ماه سرور و بزرگ همه ماهها است. در این ماه شبى (لیلة القدر) است که بهتر از هزار ماه مى‌باشد. در این ماه درهاى آتش بسته و درهاى بهشت باز است».
در روایتى دیگر، ماه رمضان، ماه استجابت دعا، آمرزش گناهان، زیاد شدن روزی، و چند برابر شدن پاداش اعمال نیک و عبادت، معرفى شده است.

دعای روزهای ماه رمضان تفسیر جزء های قرآن
دعای روز اول ماه مبارک رمضانتفسیر جزء اول قرآن
دعای روز دوم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء دوم قرآن
دعای روز سوم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء سوم قرآن
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء پهارم قرآن
دعای روز پنجم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء پنجم قرآن
دعای روز ششم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء ششم قرآن
دعای روز هفتم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء هفتم قرآن
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء هشتم قرآن
دعای روز نهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء نهم قرآن
دعای روز دهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء دهم قرآن
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء یازدهم قرآن
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء دوازدهم قرآن
دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء سیزدهم قرآن
دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء چهاردهم قرآن
دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء پانزدهم قرآن
دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء شانزدهم قرآن
دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء هفدهم قرآن
دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء هجدهم قرآن
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء نوزدهم قرآن
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیستم قرآن
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و یکم قرآن
دعای روز بیست و دوم مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و دوم قرآن
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و سوم قرآن
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و چهارم قرآن
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و پنجم قرآن
دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و ششم قرآن
دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و هفتم قرآن
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و هشتم قرآن
دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضانتفسیر جزء بیست و نهم قرآن
دعای روز سی ام ماه مبارک رمضانتفسیر جزء سی ام قرآن