تبیان، دستیار زندگی

تماشای فیلم پورن چگونه زندگی افراد را نابود می‌کند؟

مطالعات نشان می‌دهد که افزایش مصرف پورنوگرافی با لذت بردن از رفتارهای جنسی تحقیرآمیز، غیر معمول یا پرخاشگرانه مرتبط است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
           پورنوگرافی ، تماشای فیلم پورن،
مطالعات نشان می‌دهد که افزایش مصرف پورنوگرافی با لذت بردن از رفتارهای جنسی تحقیرآمیز، غیر معمول یا پرخاشگرانه مرتبط است. به همین خاطر هم هر چه یک فرد نسبت به فیلم‌های پورن اعتیاد بیشتری داشته باشند، از فیلم عادی به سمت خشونت‌های جنسی گرایش پیدا می‌کند. شاید به همین دلیل بررسی‌ها ۸۸ درصد فیلم‌های پورن شامل خشونت جنسی است.
اما چرا افراد به مرور به سمت خشونت جنسی متمایل می‌شوند؟ این اتفاق طی فرایند حساسیت‌زدایی در مغز اتفاق می‌افتد. لذت، باعث ترشح دوپامین در مغز می‌شود. کاری که فیلم‌های پورن می‌کنند این است که تا حد زیادی ترشح دوپامین را بالا می‌برند. به همین دلیل هم فرد از مشاهده این فیلم‌ها احساس لذت می‌کند.
مصرف‌کنندگان پورن نسبت به پورن دچار حساسیت‌زدایی می‌شوند و اغلب نیاز به اشکال شدیدتر پورن، یا مصرف بیشتر پورن دارند تا بتوانند همان پاسخی را که قبلا داشتند دریافت کنند. بنابراین دیگر لذتی از روابط واقعی و عادی نمی‌برند. درست مانند کسی که برای اولین بار با یک نخ سیگار شروع کرده اما به تدریج بدون مصرف روزانه یک پاکت سیگار، به احساس رضایت نمی‌رسد. این مسئله توضیح می‌دهد که چرا ترک پورنوگرافی مانند ترک اعتیاد به مواد مخدر بسیار دشوار است.

صرف نظر از ترویج خطاهای رفتاری که در پورنوگرافی تشویق می‌شود. تابوشکنی، رابطه با افراد جدید، تنوع در شریک جنسی و خیانت، و همچنین ارائه شاخص‌هایی برای زیبایی زنان که در بسیاری از موارد وجود خارجی ندارد، خسارت‌های دیگری است که پورنوگرافی بر ذهن مخاطب داردحساسیت‌زدایی از محرک‌های عادی جنسی تا حد زیادی شریک جنسی مصرف کنندگان پورن را را با مشکلات اساسی در عزت نفس و برانگیزش احساس «ناکافی بودن» مواجه می‌کند. مصرف پورنوگرافی فرد را به جایی می‌رساند که تنها با مشاهده این فیلم‌ها به مرحله برانگیختگی جنسی می‌رسد. در نتیجه در زندگی واقعی با مشکلات متعددی مواجه می‌شود. مشکلاتی مانند ناتوانی در برانگیختگی، اختلال در ارضای جنسی و کاهش رضایت جنسی و حتی عاطفی.

این مشکلات البته صرف نظر از ترویج خطاهای رفتاری است که در پورنوگرافی تشویق می‌شود. تابوشکنی، رابطه با افراد جدید، تنوع در شریک جنسی و خیانت، و همچنین ارائه شاخص‌هایی برای زیبایی زنان که در بسیاری از موارد وجود خارجی ندارد، خسارت‌های دیگری است که پورنوگرافی بر ذهن مخاطب دارد.