تبیان، دستیار زندگی

یک نکته از صفحه 16 قرآن کریم ، برگرفته از تفسیر نور

لا تَقُولُوا راعِنا؛ توجه به انعکاس حرف ها داشته باشید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 نکته قرآنی، تفسیر نور، انعکاس حرف، حسن نیت،