تبیان، دستیار زندگی

اُشرِبُوا فِی قُلُوبِهم العِجلَ

یک نکته از صفحه 14 قرآن کریم ، برگرفته از تفسیر نور

عشق و علاقه مفرط، خطرناک است. اگر دل انسان از علاقه به چیزی پر شود، حاضر نمی شود حقایق را بپذیرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ُِّاشربوا فی قلوبهم العجل، نکته قرآنی، تفسیر نور، عشق و علاقه مفرط،  نپذیرفتن حقایق،