تبیان، دستیار زندگی

کَسَبَ

یک نکته از صفحه 12 قرآن کریم ، برگرفته از تفسیر نور

آن دسته از گناهان کیفر دارند که آگاهانه و از روی عمد و اختیار مرتکب شده باشیم، نه بر اساس جهل و یا جبر.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 نکات قرآنی، تفسیر نور، کیفر گناهان، گناه عمدی، جهل، جبر،