تبیان، دستیار زندگی

یک نکته از صفحه 10 قرآن کریم، برگرفته از تفسیر نور

نومید نشوید، زیرا که خداوند با متخلّفان نیز با فضل و رحمت برخورد می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
نکات قرآنی، تفسیر نور، ناامیدی، فضل خدا، رحمت خدا،