تبیان، دستیار زندگی

یک نکته از صفحه 9 قرآن کریم ، برگرفته از تفسیر نور

اهبِطُوا مِصراً ، شهرنشینی و داشتن همه نوع امکانات، نشانه ی رشد و تکامل نیست، بلکه گاهی مایه ی سقوط و هبوط است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
نکات قرآنی، تفسیر نور، اهبطوا مصراً ، شهرنشینی، هبوط، رشد و تکامل،