تبیان، دستیار زندگی

یک نکته از صفحه 8 قرآن کریم برگرفته از تفسیر نور

ذلِکُم خَیرٌ لَکُم، اجرای حدود الهی، گرچه به قیمت قتل انسان باشد، به نفع اوست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 ذلکم خیرٌ لکم، نکات قرآنی، تفسیر نور، اجرای حدود الهی،