تبیان، دستیار زندگی

مشکلات ارتباطی همسران متضاد؛ اینفوگرافیک

یک فرد برون گرا دوست دارد وقتی مشکلی بروز می کند، به سرعت وارد عمل شود و موضوع را فیصله دهد در صورتی که فرد درونگرا به آرامش نیاز دارد و از درگیری اجتناب می کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :