تبیان، دستیار زندگی

خلاصه تاریخ اروپا؛ چند قرن جنایت

بیشترین جنگ‌ها در طول تاریخ در کدام منطقه از جهان اتفاق افتاده اند؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

 

این سوال، بیشتر از هر چیزی، تصاویر جنگ‌هایی را که خاورمیانه در طول چند دهه اخیر به خود دیده یادآوری می‌کند.
گروه‌های تروریستی که اموال مردم را غارت می‌کنند، انتحاری‌هایی که صد‌ها نفر را در یک عملیات می‌کشند و خون‌ریزی‌هایی که همه‌روزه در عراق و افغانستان تکرار میشود.
اما با بررسی دقیق‌تر تاریخ مشخص میشود، بر خلاف تصوراتی که فراگیر شده، بیشترین کشتارها در طول تاریخ توسط اروپایی‌ها و در اروپا اتفاق افتاده است.
البته آن‌چه در خاورمیانه می‌گذرد هم میراثی است که اروپایی‌ها در این منطقه به جا گذاشته‌اند.
تنها در یک نمونه تاسیس رژیم اسرائیل به دست انگلیس و با همکاری فرانسه، سرآغاز تاریخی دردناک از جنگ‌هایی چند ده ساله در خاورمیانه بود.
همکاری با گروه‌های تروریستی، تأمین مالی و حتی تشکیل آن‌ها در برهه‌های مختلف برای اهداف سیاسی از دیگر جنایت‌های اروپایی‌ها در تاریخ خاورمیانه بود.
جنایت‌هایی که با لشکرکشی ناتو به عراق و افغانستان و قتل‌عام ده‌ها هزار نفر از جمله هزاران زن و کودک به اوج خود رسید.
مطالعات تاریخی نشان میدهد، درصد قابل توجهی از مرگ‌بارترین جنگ‌های تاریخ در اروپا اتفاق افتاده و آشفتگی‌های متعدد سیاسی، قومی و مذهبی در اروپا همواره تکرار شده است.
داده‌هایی که یک شرکت هلندی در مورد اطلاعات مربوط به وقوع همه‌ی جنگ‌های تاریخ جمع آوری کرده هم این مسئله را تایید می‌کند.
نمونه‌های تاریخی بسیاری از جنگ‌هایی که در اروپا یا بدست اروپایی ها ایجاد شد وجود دارد.
جنگ جهانی اول و دوم که در اروپا و به دست کشورهای اروپایی شروع شد و گسترش یافت، بیش از صد میلیون نفر را در سراسر جهان به مرگ کشاند.
سلسله جنگ‌هایی که به جنگ های سی ساله اروپا معروف است منجر به مرگ هشت میلیون نفر در اروپا شد. جنگ‌های مذهبی در خود فرانسه دست کم جان دو میلیون نفر را در این کشور گرفت. همچنین شش میلیون نفر در درگیری امپراطوری ناپلئون با دیگر کشورهای اروپای غربی کشته شدند. این موارد صرف نظر از رویدادهایی است که به دست اروپایی ها در سایر نقاط جهان اتفاق افتاد.
یکی از دولت‌های اروپایی که جنایات آن در سراسر جهان مشهور شده دولت انگلیس است؛ جنایت‌های انگلیس آنقدر زیاد است که اشاره به تمام آن‌ها در این روایت ممکن نیست.
در یک مورد، انگلیس ۱۰۷ هزار بوئری که عمدتا زن و کودک بودند را در اردوگاه کار اجباری نگه داشت که ۲۸۰۰۰ نفر آن‌ها در چند ماه جان باختند.
در هند تفرقه افکنی انگلیس جام یک میلیون مسلمان و هندو را گرفت. همچنین در مائو ۱۰۰ هزار معترض به استعمار انگلیس قتل عام شدند. ۱۰ میلیون میلیون نفر در ایران و ۲۹ میلیون نفر در هند، به دلیل قحطی که سربازان انگلیسی در این دو کشور تحمیل کردند جان خودرا از دست دادند.
البته دیگر کشورهای اروپایی هم وضعیت بهتری داشتند. ارتش بلژیک در کنگو ده میلیون نفر را کشت و دست‌ها و پاهای هزاران نفر را قطع کرد. فرانسه هم دست ‌کم هشتصد هزار نفر در رواندا و پنج میلیون نفر را در الجزایر قتل عام کرد.
در ابتدای قرن گذشته و در نامیبیا، بیش از ۹۰ هزار نفر هم به دست سربازان آلمانی کشته شدند.
دردناک تر از این جنایات این که درصد قابل توجهی از مردم اروپا مشکل خاصی با این جنایات ندارند.
برای مثال نظرسنجی مؤسسه yougov نشان می‌دهد هنوز ۴۴ درصد از انگلیسی ها به تاریخ استعمار انگلیس افتخار می‌کنند و تنها ۲۱ درصد از آن پشیمانند.