تبیان، دستیار زندگی

پایان کرونا نزدیک نیست

برای ایجاد ایمنی نسبی لازم است بین ۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت جهان واکسینه شوند اما هنوز بیشتر مردم در جهان واکسن را دریافت نکرده‌اند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 

 

بیماری‌های همه‌گیر  زیادی در طول قرن اخیر به واسطه واکسن ریشه کن شدند. واکسن کرونا هم برای کنترل این بیماری چند ماهی است که در حال تزریق به مردم در سراسر جهان است. برای ایجاد ایمنی نسبی لازم است بین ۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت جهان واکسینه شوند اما هنوز بیشتر مردم در جهان واکسن را دریافت نکرده‌اند.
با وجود تبلیغات گسترده علیه واکسیناسیون و شیوع شایعات و خرافات در فضای مجازی، میل به واکسیناسیون در میان مردم کاهش یافته است. به همین دلیل هم هنوز برای تعیین تکلیف در مورد زمان دقیق پایان همه‌گیری بیماری کرونا خیلی زود است.
آن هم با توجه به این نکته که لزوما تزریق دو دوز واکسن برای همه‌ی مردم، با ریشه کن شدن کرونا همزمان نیست. در واقع چیزی که در نهایت به همه‌گیری پایان می دهد این است که جمعیت بالای واکسینه شده، زنجیره انتقال بیماری را مختل کند و این مسئله زمان‌بر است.
در مورد سایر بیماری‌هایی که پیش از این جمعیت زیادی را درگیر کرده بودند هم تجربه‌ی مشابهی وجود دارد.
در مورد بیماری های مختلف، در سال‌های ابتدایی واکسیناسیون همچنان موارد ابتلا و فوتی دیده شده است. اما با گذشت چند سال به مرور از تعداد فوتی ها و حتی موارد ابتلا به بیماری کم شد و بیماری به طور کامل ریشه کن شد.
برای مثال در مورد فلج اطفال که در امریکا به یک بحران فاجعه‌بار تبدیل شده بود پایان بیماری همین روند را طی کرد.
تنها در سال ۱۹۵۲، ۵۷۸۷۹ مورد ابتلا به فلج اطفال و ۳۱۴۵ فوتی دیده شده بود که وضعیت بحرانی در آمریکا ایجاد کرد.
بعد از چند بار شکست در تولید واکسن موثر در نهایت واکسیناسیون سراسری و گسترده در سال ۱۹۵۵ شروع شد. ۱۹۶۲ بیش از ۴۰۰ میلیون دوز تزریق شد که ۹۰ درصد موارد ابتلا را کاهش داد.
بررسی داده‌های بهداشت آمریکا نشان می دهد، با وجود کاهش جدی بیماری، در سال ۱۹۶۲ یعنی هفت سال بعد شروع واکسن، همچنان موارد فوتی و مبتلا دیده می شد. فوتی و ۶۹۱ مورد مبتلا که البته، بیش از ۶۰ درصد آن‌ها واکسینه نشده بودند خسارت فلج اطفال در این سال بود. ۱۹۶۵ موارد فوتی به طور مداوم کاهش یافت و در نهایت این بیماری در سال ۱۹۷۹ بطور کامل در امریکا ریشه کن شد و موارد فوتی و مبتلا به صفر رسید.
با اینکه در طول ۲۴ سال نمودار ابتلا و فوت ناشی از فلج اطفال با سرعت زیادی به صفر میل میکرد اما سال‌های زیادی طول کشید تا بیماری کاملا ناپدید شود.
اگرچه با وجود سرعت چند برابری واکسیناسیون کرونا در سراسر جهان، احتمالا پایان همه‌گیری کرونا خیلی زودتر از فلج اطفال فرا میرسد. اما در نهایت، واکسن کرونا هم مانند واکسن فلج اطفال، به بازه‌ای نه چندان کوتاه برای اثرگذاری کامل نیاز دارد.
البته باید توجه داشت، هر چیزی که جلوی سرعت واکسیناسیون را می گیرد، از جمله انتشار شایعات در مورد واکسن، روند پایان همه گیری را کند خواهد کرد.