تبیان، دستیار زندگی

آیا اجباری شدن واکسیناسیون لازم است؟

کاهش میزان بستری در ماههای اخیر نشان داده واکسیناسیون تا حد زیادی میتواند از حاد شدن کووید19 جلوگیری کند. اگرچه نمی‌توان افراد را مجبور به انجام واکسیناسیون کرد، اما با ایجاد محدودیتهای اجتماعی برای این افراد، میتوان از خطرات آنها برای جامعه کاست.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : عارف چراغی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 

 

تجمعات ضدواکسن‌ها در ایران و برخی کشورهای اروپایی باعث شده روند واکسیناسیون همگانی روند کندی داشته باشد. موافقان واکسیناسیون معتقدند که برای ایمنی جمعی لازم است که همه مردم در برابر کووید19 واکسینه شوند. اما ضدواکسن‌ها به دلایلی مثل بی اعتمادی به شرکتهای سازنده و ترس از عوارض زیاد از واکسن زدن سرباز می‌زنند.
همین موضوع باعث شده دولت‌ها دست به اقدامات تشویقی و تنبیهی مختلفی برای ایجاد اقبال به واکسن‌ها اعمال کنند.
در ایران نیز ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته ارائه برخی خدمات شهری را منوط به داشتن کارت واکسن کند. ایجاد محدودیت و قرنطیه هوشمند اولین گام ستاد ملی کرونا برای مقابله با اقدامات ضدواکسن‌ها است. وزیر بهداشت گفته است بیش از 25درصد از افراد بالای 50سال، برای دریافت واکسن اقدام نکرده‌اند.
در چنین شرایطی برخی ضدواکسن‌ها با حضور در رسانه‌های معتبر، تلاش دارند ذهنیت افراد را درباره واکسیناسیون مخدوش کنند. اما بنظر می‌رسد مسؤولین دولت به دنبال صیانت از سلامت عمومی کشور هستند و طرح قرنطینه هوشمند در راستای همین هدف است. اگرچه نمی‌توان افراد را مجبور به انجام واکسیناسیون کرد، اما با ایجاد محدودیتهای اجتماعی برای این افراد، میتوان از خطرات آنها برای جامعه کاست.
چرا که گاهی امتناع افراد از یک اقدام ضروری، می‌تواند جامعه را در معرض خطر قرار دهد. کاهش میزان بستری در ماههای اخیر نشان داده واکسیناسیون تا حد زیادی میتواند از حاد شدن کووید19 جلوگیری کند.