تبیان، دستیار زندگی

جمله های بحران ساز در دعواهای زناشویی؛ اینفوگرافیک

در روابط زناشویی و تعاملات بین همسرمان کلمات نقش اساسسی را ایفا می کنند، نوع بد دیالوگ برقرار کردن باعث حساسیت های زیاد در زندگی مشترک شده و روابط را به سمت دعوا و کشمکش می برد...!
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : طاهره چک
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
دعواهای زناشویی - اینفوگرافیک