تبیان، دستیار زندگی

نیازهایی که زنان به زبان نمی آورند! اینفوگرافیک

در یک نگاه کلی نیازهای خانواده را می توان به نیازهای مادی و معنوی تقسیم کرد و در یک نگاه خردتر می توان نیازهای جسمی، نیاز به امنیت، نیازهای عاطفی، نیاز به احترام و نیازهای معنوی را برشمرد. با آگاهی از نیازهای یکدیگر ، زن و شوهر در کنار هم می توانند به کمال برسند، می توانند رشد کنند و آرامش یابند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیازهایی که زنان به زبان نمی آورند - اینفوگرافیک