تبیان، دستیار زندگی
با انتخاب صحیح همسر خانواده ای مستحكم داشته باشیم ( قسمت سوم ) در قسمت دوم مطالبی در مورد معیارهای حفظ نظام خانواده و معیارها و ملاك های مشترك در انتخاب همسر مطرح نمودیم . اینك در ادامه می خوانیم... مهریه سنگین تردید نداریم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توجه به چند نكته در امر ازدواج

با انتخاب صحیح همسر خانواده ای مستحكم داشته باشیم ( قسمت سوم )

در قسمت دوم مطالبی در مورد معیارهای حفظ نظام خانواده و معیارها و ملاك های مشترك در انتخاب همسر مطرح نمودیم . اینك در ادامه می خوانیم...

مهریه سنگین

تردید نداریم كه ازدواج یك امر طبیعی است و دختر و پسر بر اساس تمایلات طبیعی با یكدیگر ازدواج می كنند . از آن جا كه انجام امور طبیعی باید به طور سهل و ساده انجام شود ، هر نوع قید و بندی تحقق این امر طبیعی را دشوار و سخت می كند . بدیهی است تأخیر و یا عدم انجام امور طبیعی نیز موجب به هم خوردن تعادل جسمی و روانی فرد خواهد شد .

از این گذشته آیین اسلام دین سهل و ساده ای است و هیچ گونه دشواری در آن وجود ندارد . به همین مناسبت پیامبر بزرگوار (ص) در تمام ازدواجهایی كه خود انجام داد و همچنین در ازدواج دختران خویش هرگز مهریه  را سنگین قرار نداد .

رسول خدا (ص) عقیده داشت یكی از نشانه های ازدواج استوار آن است كه میزان مهریه سبك باشد . بنابراین برای استحكام بخشیدن به زندگی خانوادگی ، باید از مهریه های سنگین اجتناب كنیم . رسول خدا (ص) در فرازی فرمودند:

هر كار دشوار و سختی حرام است و در آیین اسلام اساساً دشواری و مشكل وجود ندارد .

مهریه سنگین نشانه عدم اعتماد به مرد است و بدیهی است كه پس از گذشت مدت كوتاهی مرد خانه متوجه این نكته شده ، رفتار و كردارش تغییر خواهد یافت و گرمی و نشاط خانه از بینرفته ، سردی جایگزین آن خواهد شد . از این گذشته مردیا زنناصالح را هرگز نمی توان با تعیین مهریه های سنگین به صلاح و هدایت آورد ، بلكه مهریه سنگین، بد را بدتر می كند .

ازدواج با مرد شرابخوار

یكی از اصولی كه باید در موقع ازدواج بدان توجه داشت اجتناب و پرهیز از ازدواج با مرد شرابخوار است و بدیهی است كه همه محرمات شرعی بر اساس عقل و منطق است .

روی این اصل كسی كه از منكراتدوری نمی كند خود را در حد حیوان قرار می دهد . به عبارت دیگر در چنین شرایطی انسان خود را از موقعیت انسانی تنزل داده ، رفتارهایی از او صادر می شود كه با شأن انسانیت سازگار نیست . همه می دانیم كه امتیاز انسان از حیوان،عقل و خرد است . بنابراین وقتی فردی این وجه تمایز را از خود بر كنار كند ، در رده حیوانات قرار خواهد گرفت .

مطالعه دینی این واقعیت را بر همگان آشكار می كند كه شخص دیوانه تكلیف ندارد . چنان كه از رسول خدا نقل شده است كه فرمودند : حكم تكلیف از كودكان و دیوانگان برداشته شده است . پس مشخصه انسان از حیوان برخورداری او از عقل و خرد است . خداوند در عظمت و تعالی نیروی خرد می فرماید : همانا انسان های خردمند و عاقل هستند كه پند پذیرند .

با توجه به مقدمات ذكر شده به خوبی آشكار می شود كه فلسفه عدم جواز ازدواج با افراد شراب خوار چیست و چرا نباید با چنین افرادی پیمان ازدواج بست . از امام رضا علیه السلام نیز نقل شده است كه فرمودند : پرهیز كن از این كه با مرد شرابخوار پیمان ازدواج ببندی .

مطالعه و بررسی كتاب های آسمانی و روایات و احادیث همه حاكی از آن است كه حرمت استفاده از شراب در جمیع ادیان الهی وجود داشته و این  امر چیزی نبوده است كه آیین اسلام به تنهایی آن را حرام كرده باشد. از همین نكته به فساد و تباهی كلی شراب و نیز به تباهی و فساد شخص شراب خوار می توان پی برد .

ازدواج با شریك نادان

از رسول خدا نقل شده است : از ازدواج باشریك  نادان بپرهیزید ، زیرا همدمی و مصاحبت با او تضییع( تباهی )عمر و گرفتاری است و فرزندشخصنادان نیز تباه و ضایع می شود .

از حضرت عیسی (ع) نقل شده است كه فرمود: به اذن پروردگار بیماران را شفا دادم و مردگان را زنده گردانیدم ، ولینتوانستنفرد نادان را  درمان كنم .

در باب آداب معاشرت و دوستی نیز از مجالست و مصاحبت با افراد نادان پرهیز داده شده است . در خلال همین روایات استدلال شده كه دشمن دانا به از دوستناداناست ، زیرا دوست نادان می خواهد خوبی كند ، ولی در اثر كمبود عقل به دوست خود ضرر و زیان می رساند .

امام محمد باقر علیه السلام فرمود كه پدرم امام زین العابدین دربارهیمجالست با شخص نادان چنین می فرمود : پسرم هرگز با شخص نادان معاشرت مكن و از دوستی با وی پرهیز كن . همیشه از او دوری گزین و هرگز با او مباحثه و مجادله مكن ، زیرا شخص نادان نه خود دانش دارد و نه دانش دانشمندان به او سودی می دهد .

براساس محتوای برخی از روایات،شخص نادان به فرد ساده لوح و زود باور نیز تعبیر شده است . به عبارت دیگر نشانه حماقت این است كه اگر كسی چیزی را كه تحقق آن امكان پذیر نیست بگوید ، شخص نادان آن را باور كرده ، می پذیرد ، در حالی كه فرد عاقل آن را نپذیرفته و رد می كند .

در روایات ازدواج ، هشدار داده اند كه مراقبت كنید و ببینید مونس و انیس دائمی شما چه كسی می خواهد باشد.

از این نوع روایات به خوبی آشكار می شود كه همسر انسان باید عامل انس و مودت و صمیمیت باشد ، حال آنكهشریكنادان شایسته چنین مقام و منزلتی نیست و محصول یك عمر زندگی با چنین فردی موجب تضییع عمر و پیری زودرس است . چنان كه در برخی از روایات آمده است كه بعضی ها در اثر چنین ازدواج هایی به پیری زودرس رسیده اند .

جوانان باید هشیار و بیدار باشند و به جای فریفته شدن به زیبایی و جمال،از عقل و خرد همسر جویا شوند تا مبادا گرفتارشریكنادانی گردند كه ازدواج كردن با وی همان و بدبختی همان . بدیهی است كهبا صحبت كردن بافرد  و مطالعه و دقت در میزان عقلو شعورپدر و مادر وی می توان تا حدودی به رشد و ضعف عقلیشخص پی برد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.