تبیان، دستیار زندگی

حرف خوب؛ نادر ابراهیمی

مشکل اساسی بشریت از آنجایی آغاز می شود که انسان، عاشق و شیفته ی رضاخان خویش بشود و کل دستگاه عقل و روح خود را، رضامندانه و با لذت شهوانی به او وابسپارد!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
خودشیفتگی - نادر ابراهیمی -
خودشیفتگی - عقل و روح  انسان - مشکلات اساسی بشریت