تبیان، دستیار زندگی
شد مهیارمنشی پور بوكسور ایرانی الاصل فرانسوی، دستكش طلایی بوكس فرانسه را به خود اختصاص داد. منشی پور كه سه شنبه هفته پیش در مسابقه های قهرمانی بوكس جهان در خروس وزن به قهرمانی رسید، در مراسمی كه چهارشنبه در فرانسه برای او د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قهرمان ایرانی جهان، بوكسور سال فرانسه شد

مهیارمنشی پور بوكسور ایرانی الاصل فرانسوی، دستكش طلایی بوكس فرانسه را به خود اختصاص داد. منشی پور كه سه شنبه هفته پیش در مسابقه های قهرمانی بوكس جهان در خروس وزن به قهرمانی رسید، در مراسمی كه چهارشنبه در فرانسه برای او در نظر گرفته بودند، دستكش طلایی بوكس فرانسه، جایزه بهترین بوكسور ملی پوش این كشور را به خود اختصاص داد. فدراسیون و اتحادیه حرفه یی بوكس فرانسه، هر سال بهترین بوكسور را انتخاب می كنند. آنها امسال منشی پور را به عنوان بوكسور اول فرانسه معرفی كردند.