تبیان، دستیار زندگی

مهمترین جملات عاشقانه به انگلیسی

به راستی عشق زیباترین و وصف ناپذیرترین احساسی است که بشر می‌تواند تجربه کند و یکی از مهمترین علل حضور انسان بر روی زمین "برای عشق ورزیدن" است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
جملات عاشقانه
هر چند عشق زمینی را نمی توان با عشق الهی یکی دانست، اما قطعا عشق زمینی مقدمه ای است بر عشق الهی زیرا همه ما به کسی احتیاج داریم که عاشقش باشیم.

در این مطلب مهمترین جملات عاشقانه به انگلیسی را به همراه ترجمه فارسی برای شما گرد آوری کرده ایم.

جملات عاشقانه

تاثیر گذارترین جملات عاشقانه به انگلیسی

my” love” is non stop like ”sea”      عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
its ”trust” like ”blind”                        عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
its”shine” like ”star”                         عشق مثل ستاره میدرخشه.
its”warm” like ”sun”                        عشق مثل خورشید گرم میکنه.
its” soft” like ”flower”                      عشق مثل گل ها لطیفه.
AND                                                  و          
its ” beautiful” like ”u”                     عشق درست مثل تو زیباست.

جملات عاشقانه
I love my EYES when u look into them چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
I love my NAME when u say it اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
I love my HEART when u love it قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
I love my LIFE when u are in it زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .

**********
You make my heart skip a beat.         
برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.
**********
You’re the love of my life.
توعشق زند گی ام هستی.
**********
I’m lost without you.
بدون تو معنایی ندارم.

جملات عاشقانه
I’m out of breath for you.
نفسم برای تو بند می آید.
**********
You’re my other half.
تو نیمه دیگر من هستی.
**********
I’m drawn to you.
در وجودت غرق شده ام.
**********
I’m all about you.
فقط به تو فکر می کنم.

جملات عاشقانه

جدیدترین و خاص ترین جملات کوتاه انگلیسی عاشقانه؛ که می توان از طریق آن ها مفهوم عشق و دلدادگی را به مخاطب خود منتقل کرد.

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند می دهد.
**********
You make my heart warm and happy.
تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.
**********
I just want you be my side always.
دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.
**********
I love you more than any word can say.
تو را بیشتر از آنچه در قالب کلام بگنجد دوست دارم.
**********
I fell in love with you over and over again.
بارها و بارها عاشق تو شدم.

جملات عاشقانه
For every day, I miss you                هر روز، دلم برات تنگ می شه.
For every hour, I need you        هر ساعت، بهت نیاز دارم.
For every minute, I feel you               هر دقیقه، من احساست می کنم.
For every second, I want you   هر ثانیه من تورومی خوام.
Forever, I love you                      برای همیشه،من عاشقتم..!!
**********
Life wihthout love is none sense and Goodness without love is impossible
زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن.
**********
To the world you may be one person, but to one person you may be the world.
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی.
**********
True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes
عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه.

جملات عاشقانه
I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.
نمی دانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.Love is the one thing that still stands when all else has fallen
زمانی که همه چیز افتاده است، عشق آن چیزی است که بر پا می ماند.
**********
Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.
عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه می کنه و می گه: دلم می خواست آدم خور باشم.

جملات عاشقانه
Do you believe in love at first sight
or do I have to walk by again??
به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟
یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟
**********
Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.
تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت.
**********
It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,
But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands
آسان است است فکردن به عشق، صحبت از عشق، خواستنِ عشق اما اصلا آسان نیست.
تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته ایم … در دستانمان.

جملات عاشقانه
For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow.
هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا.
**********
when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو می سازه.
**********
The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!
بهترین نشانه برای اینکه عشقت واقعی هست یا نه این است که سخت ترین کار برایت خداحافظی دائمی باشد.
**********
In real love you want the other person’s good
In romantic love, you want the other person.
در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید،
در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید.
**********
If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید.

جملات عاشقانه
Truly love you endlessly
Every day without you is like a book without pages.
I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط، روزهای بی تو همچون کتاب بدون صفحه است.
دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی که در بهشت خواهیم داشت
**********
Hearts beat 72 times a min
Even if your heart beats only once a min
You will still live because 71 times my heart beats YOU
قلب 72 بار توی هر دقیقیه می تپه، حتی اگه قلب تو توی هر دقیقه یه بار بتپه باز تو زنده می مونی، چون قلب من 71 بار دیگه رو واسه تو می تپه.
**********
It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,
But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands
آسان است است فکر کردن به عشق، صحبت از عشق، خواستن عشق، اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته‌ایم … در دستانمان.

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .