تبیان، دستیار زندگی

مجموعه پوستر انتخاباتی من رای میدهم «ما یک خانواده ایم»

من برای آبادی کشور، آینده فرزندانم، برای ایرانی آباد‌تر و تعیین سرنوشت رای می‌دهم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
انتخابات - پوستر انتخاباتی - رأی دادن -
انتخابات - پوستر انتخاباتی - رأی دادن -
انتخابات - پوستر انتخاباتی - رأی دادن -
انتخابات - پوستر انتخاباتی - رأی دادن -