تبیان، دستیار زندگی

امروز خودت و بقیه رو ببخش؛ عکس نوشته

اگر از کسی رنجیدی و در تمام این سالها سنگینیش را حس کردی امروز با خودت فکر کن و برای همیشه طرف مقابلت را ببخش.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
روز بخشش - اشتباهات زندگی - رنجیدن