تبیان، دستیار زندگی

خطرناک تر از یک مدیر نا کار آمد، یک جامعهٔ بیخیال است

استوری انتخاباتی پویش من رای میدهم!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
خطرناک تر از یک مدیر نا کار آمد ، یک جامعهٔ بیخیال است