تبیان، دستیار زندگی

شروع کارهای سخت ؛ اینفوگرافیک

علت تعلل در انجام کاری معمولاً به خود آن کار ربطی ندارد، بلکه به احساسات منفی ناشی از انجام آن کار مرتبط است. برای غلبه بر تعلل باید راه‌هایی پیدا کنید که این احساسات منفی را بپذیرید و بر آن‌ها غلبه نمایید. پس اول باید نگرشتان را تغییر بدهید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تغییر نگرش - موفقیت - انجام کار سخت - اضطراب انجام کار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.