تبیان، دستیار زندگی

چرا پول ارباب بدی است؛ ولی خدمتگزار خوبی است؟ درس ادبیات فارسی، پایه نهم

اگر پول ارباب انسان شود او را به حرص و طمع و کارهای ناشایست وا می دارد ولی اگر خدمت گزار باشد، می تواند بسیاری از نیازها و خواسته های انسان را بر آورده کند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

درس فارسی
در این درس شاعر سعی کرده است بگوید، بنویسد، حرف بزند و از این طریق حسّ پنهان خویش را به دیگران منتقل کند. او تلاش کرده است که مخاطبانش مثل یک دوست صمیمی گوش شنوایش شوند.

او می آموزد که باید به دوستان احترام گذاشت و برای ایشان آرامش خاطر ایجاد کرد و سعی کرده است با زبان مردم حرف بزند تا افراد جامعه را به سمتی هدایت کند که به کمال و انسانیت برسند، چراکه شاعر زبان و قلم مردم است.

در این دنیای وانفسای کنونی که همه با هم بیگانه اند، عشق و محبّت رنگ باخته است، صفت های خوب کم رنگ شده اند و همه در لاک خود فرو رفته اند، یادآوری این تفاوت برای بیداری وجدان هایخفته، ضروری به نظر می رسد.

این درس به دانش آموزان یاد می دهد که آنچه در زندگی و حیات انسان مهم است؛ عشق و دوستی است.

شاعر براساس اولویت، نیازمندی های زندگی بشری را بیان می کند، این شعر به نوجوانان و جوانان امروزی می آموزد.

که آنچه در زندگی جوامع بشری مهم است و حیات انسان بر آن استوار است عشق، دوستی و مهرورزی است و این انسان است که بار امانت الهی را بر شانه های خستهٔ خود به دوش می کشد. 

 

درس فارسی

معنی و ترجمه روان متن قسمت های سخت و دشوار درس آرزو فارسی پایه نهم 

پیش از هر چیز برایت آرزومندم که به خوبی‌ها عشق بورزی و نیکان و نیکویی‌ها نیز به تو روی بیاورند.

معنی: قبل از هر چیزی برای تو آرزومندم که عاشق خوبی ها و نیکی ها شوی و انسان های نیک و خوبی ها به سوی تو سرازیر شوند.
**********
آرزو دارم دوستانی داشته باشی، برخی نادوست و برخی دوست‌دار که دست کم، یکی در جمعشان مورد اعتمادت باشد.

معنی: آرزو میکنم دوستانی داشته باشی که تعدادی از آن ها دوست غیر واقعی و تعدادی دیگر واقعی باشند تا حداقل یک نفر از این دو گروه مورد اعتماد تو باشند.
**********
 برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی، نه کم و نه زیاد، درست به اندازه، تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند، که دست کم یکی از آنها اعتراضش، به حق باشد، تا زیاده به خودت غرّه نشوی.

معنی: برای اینکه زندگی همین طور است، آرزو می کنم دشمن هم داشته باشی، نه کم نه زیاد دقیقا به اندازه، تا گاهی اوقات تو را نقد کنند و تو را بسنجند که حداقل یکی از آنها نقد و اعتراضش حقیقی و منطقی باشد و به خودت مغرور نشوی.
**********
امیدوارم که دانه‌ای هم بر خاک بیفشانی، هر چند خُرد بوده باشد و با روییدنش همراه شوی تا دریایی چقدر زندگی در یک درخت جریان دارد.

معنی: امیدوارم که دانه ای هم در زمین بکاری، هر چند که کوچک باشد رشد و و با رشد و بزرگ شدنش همراه شوی تا ببینی و بفهمی که چگونه زندگی در وجود یک درخت است.
**********
آرزومندم اگر به پول و ثروتی رسیدی، آن را پیش رویت بگذاری و بگویی: این دارای من است. فقط برای اینکه آشکار شود کدامتان ارباب دیگری است! آری، پول ارباب بدی است؛ اما خدمتگزار خوبی است.

معنی: آرزو دارم اگر به پول و ثروتی رسیدی؛ آن را جلوی خودت بگذاری و بگویی این تمام ثروت من است، تا معلوم شود که کدام یکی صاحب دیگری است، بله اگر پول بر انسان حاکم شود صاحب بسیاری بدی خواهد بود ولی اگر بخواهد در خدمت انسان باشد، غلام خوبی است.
**********
و در پایان برایت ای مهربان، آرزومندم همواره دوستی خوب و یک دل داشته باشی تا اگر فردا آزرده شدی یا پس فردا شادمان گشتی، با هم از عشق سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید.

معنی: و ای مهربان در پایان برایت آرزو میکنم همیشه یک دوست خوب و همدل داشته باشی تا اگر در آینده ناراحت و اندوهگین شدی یا پس فردا شادی شدی، با همدیگر از عشق و دوست داشتن سخن بگویید و دوباره شکوفا شوید.
**********
نکته: این درس نوشته ویکتور هوگو، مشهورترین شاعر رمانتیک قرن نوزدهم فرانسه است و از مهمترین آثار او می توان به کتاب بینوایان و کارگران دریا اشاره کرد.

درس فارسی

معنی کلمات درس شانزدهم فارسی نهم

غره: مغرور.
خرد: کوچک.
آزرده: غمگین.

بیفشانی: بکاری.
نیاکان: گذشتگان، پدران.
مرغ سحر: بلبل، هزار دستان.

ارباب: حاکم، فرمانروا، مالک.
باور: اعتقاد، یقین، پذیرش، سخن.
به حق: حقیقی، حقیقت، با عدل و انصاف.

درس فارسی

سوالات و آموزش نکات دستوری درس شانزدهم فارسی نهم

چرا شاعر می‌گوید: انسان باید دشمن هم داشته باشد؟
دوستان همواره سعی می کنند یکدیگر را تایید کنند و همین تایید و تصدیق دوستانه سبب می شود که خیلی از ایرادها و نقص های فرد پنهان بماند، اما دشمنان به هر دلیلی نکاتی را یادآوری می کنند که سبب می شود غروب کاذب فرد شکسته شده و متوجه نقص های خود شود و برای رفع عیب هایش تلاش کند.

پول ارباب بدی است اما خدمت‌گزار خوبی است؛ توصیه‌ای است به:
- پرهیز از کسب مال و ثروت زیاد   
- خدمت به مردم و نیازمندان در راه خدا    
- پرهیز از ثروت پرستی ولی استفاده‌ی به جا ومناسب از آن
- بخشش پول و ثروت هنگام برخورداری

چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است؟
اگر ثروت و پول بر انسان حاکم باشد، آگاهی و معرفت را از انسان خواهد گرفت و انسان را به هر سمت و سویی خواهد کشاند. انسان باید پول و ثروت را در اختیار خود بگیرد و در جهت خوب و مثبت به کار بگیرد و حاکم و فرمانروای پول خود باشد.

درس فارسی
برای هر واژه ، دو هم خانواده بنویسید و در جدول قرار دهید.
غرّه: مغرور، غرور
اعتماد: معتمد، تعهد.

احساس: محسوس، حس.
اعتراض: معترض، عرضه.

یکی از بندهای درس را که بیشتر می پسندید انتخاب کنید.
"همچنین، برایت آرزومندم صبور باشی نه با کسانی که اشتباهات کوچک می‌کنند که این کار ساده‌ای است بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ می‌کنند." انتخاب این جمله؛ به خاطر اینکه به شخصیت انسان شکل دیگری می‌دهد و روحیه گذشت را تقویت می‌کند.

انواع واژه را با مثال توضیح دهید.
ساده: به کلمه‌هایی می‌گویند که فقط یک جزء داشته باشند؛ مانند:  گل،  باغ،  دبیر.
مشتق: به کلمه‌های چند جزئی می‌گویند که یک جزء آن ها "وند" باشد؛ مانند:  گلدان، باغبان، بیکار.
مرکّب: به کلمه‌های چند جزئی می‌گویند که "وند" نداشته باشند؛ یعنی همۀ جزء‌های آن مستقل و معنا‌دار باشند. مانند: گلرخ، کتابخانه، چهل چراغ.

در توضیح باید اشاره کنیم که؛ "وند" جزئی است که به طور مستقل معنی ندارد؛ ولی در کلمۀ مشتق همراه دیگر جزء‌های مستقل، معناساز می‌شود. به طور مثال؛ پیشوند "بی" به تنهایی معنی ندارد امّا در کلمۀ "بی‌فایده" معنی چیزی را می‌رساند.

ساخت هر واژه را مشخص کنید.
پرنده، دشمن، شادمان، خدمتگزار، هواپیما، سردبیر، راه آهن، تعمیرگاه، نی زار، آبراه، فکر، ساده، آرزومند. 

ساده: دشمن، فکر و ساده.
مشتق: پرنده، شادمان، تعمیرگاه، نی‌زار، آرزومند.
مرکب: آبراه، خدمتگزار، هواپیما، سردبیر، راه آهن. 

 

درس فارسی

گفت گو در خصوص درس شانزدهم فارسی پایه نهم

اگر شما به جای شاعر بودید، برای دوستانتان چه آرزوهای دیگری داشتید؟
به طور مثال: سعادت دوستانم را در دنیا و آخرت آرزو می کردم. همچنین آرزو می کردم که همه دوستانم عاقبت بخیر شوند.

درباره مهمترین و زیباترین نکته درس گفت و گو کنید.

دو مورد از زیباترین جملات درس را می توان به نکاتی که درباره پول و ثروت و انسان و این که کدام یک ارباب دیگری باشد بهتر است، و آرزومندی داشتن دشمن برای دوست، اشاره کرد.

درباره سه آرزوی خود و راه رسیدن به آن ها، گفت و گو کنید.
جواب این سوال شخصی می باشد و پیشنهاد میکنیم که هر کدام آرزوی خود را مطرح کرده و سپس راه حل های رسیدن به آرزو را بررسی کنید به نظرات هم احترام بگذارید و به همه فرصت بیان آرزوها را بدهید. به عنوان مثال:- آرزوی ظهور آقا امام زمان (عج) = فرستادن صلوات و آماده سازی مقدمات ظهور با گناه نکردن
- آرزوی داشتن شغل مناسب در آینده = برنامه ریزی و خواندن درس و توکل به خداوند و…

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .