تبیان، دستیار زندگی

نکاتی برای غبار پاشی گیاهان؛ اینفوگرافیک

غبارپاشی یعنی اسپری آب با فاصله روی گیاه، طوری که قطرات آب به صورت مه یا غبار روی گیاه بشیند. به دو دلیل این کار رو برای گیاهان آپارتمانی انجام می دهیم: اول بخاطرتامین رطوبت گیاه در محیط یا فصول خشک؛ و دوم خنک شدن گیاه در روزهای گرم سال.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
غبارپاشی گیاهان - اینفوگرافی