تبیان، دستیار زندگی

اعمال ایام البیض ماه رمضان ؛ اینفوگرافیک

شب سیزدهم اوّل لیالى بیض است که در آن اعمالی وارد شده یکی از این اعمال خواندن دعای مجیر می باشد. هر كه آن را در ایّام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود اگرچه به عدد قطرات باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اعمال ایام البیض ماه رمضان ؛ اینفوگرافیک