تبیان، دستیار زندگی
بیدل چه شبی دراز باشد تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد عجب است اگر توانم که سفر کنم زدستت به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟ زمحبتت نخواهم که نظر کنم به رویت که محب صادق آن است که پاکباز باشد به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

عجب است اگر توانم که سفر کنم زدستت

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟

زمحبتت نخواهم که نظر کنم به رویت

که محب صادق آن است که پاکباز باشد

به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن

که دعای دردمندان زسرنیاز باشد

سعدی

جدید

جدید

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.