تبیان، دستیار زندگی

سیاست علوی و اُمَوی

امام شناسی در جامعه کبیره، روز یازدهم شعبان؛ اینفوگرافیک

ائمه استحقاق سیاست و رهبری مردم را دارند، چرا که سیاست مکتب امامان، اتصال به منبع وحی است و با سیاست های رایج جهان، تفاوتی اساسی دارد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ماه شعبان، سیاست علوی، تضاد مکتب وحیانی و بشری، امام شناسی، جامعه کبیره، اینفوگرافی،