تبیان، دستیار زندگی

آمادگی برای میهمانی خدا؛ پله بیست و ششم : (26رجب)؛ اینفوگرافیک

خداوند می فرماید: فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست؛ و لباس تقوا که انسان را از آلودگی های ظاهر و باطن باز می دارد؛ بهتر است. (اعراف،26)
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 
ماه رجب، میهمانی خدا، تقوا ، لباس تقوا، آلودگی باطن، اینفوگرافی،