تبیان، دستیار زندگی

تصویر سازی نوستالوژیک علی میری با موضوع خانه تکانی

عکس و کپشن از اینستاگرام علی میری: زمانی... مادر قوت داشت، خانه وسعت داشت، فرش حرمت داشت، آب برکت داشت. ولی زمان... امان از چرخ زمان... چه قدر سرعت داشت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
عکس خانه تکانی قدیمی