تبیان، دستیار زندگی

در خواستگاری جدی باشم یا خودمانی؟

در خواستگاری باید چگونه رفتار کنم که حمل بر غرور و خشکی ام نشود و در عین حال به شأن و جایگاهم نیز لطمه‌ای نخورد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
در جلسه #
ازدواج
سوال :در خواستگاری باید چگونه رفتار کنم که حمل بر غرور و خشکی ام نشود و در عین حال به شأن و جایگاهم نیز لطمه‌ای نخورد؟

در جلسه خواستگاری، چه دختر و چه پسر باید رفتاری متعادل داشته باشند. هر گونه افراط و تفریط در رفتار نادرست است.
ترشرویی و سکوت مطلق دختر جالب نیست؛
همانطورکه خنده رویی و سخن گفتن زیاد خوب نیست.
لبخندی موقرانه بر لب دختر، چیزی از ارزش او نمی کاهد. خنده های بلند است که به جایگاه او لطمه می‌زند،
پس رفتار باید آمیزه ای از متانت و صمیمیت باشد.
پسر هم باید رفتاری متعادل داشته باشد. گشاده رو باشد، اما شوخی های نسنجیده اصلا درست نیست، چون ممکن است به خانواده دختر بربخورد.
ایجاد شادی و سرور در قلب مومنان ثواب دارد، اما بدلیل حساسیت جلسه خواستگاری توصیه می شود از این کار بپرهیزید.