تبیان، دستیار زندگی

دلنوشته اینستاگرامی صادق فرامرزی برای علی اصغر زارعی

به نظر من این مرد و همه آنها که علیه برجام گفتند و نوشتند بهتر از بقیه می‌دانستند که علیه برجام گفتن و نوشتن یعنی وداع با انتخابات، یعنی همردیف شدن نامشان با کلمه تحریم و فقر و بدبختی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
علی اصغر زارعی
صادق فرامرزی/خبرنگار: مرد گنده از سن و سالش خجالت نمیکشید... وسط صحن مجلس، جلوی آن همه نماینده، جلوی آن همه خبرنگار و عکاس... انگار دوزاری‌اش نیافتاده بود که عکسش را می‌گیرند و با تیتر فاتحانه فردایشان چاپ می‌کنند و به ریشش میخندند... به پهنای صورت گریه میکرد و اشک میریخت... میگفت "بی آبرویی کردند"... برجام را میگفت که ظرف بیست دقیقه به عقد موقت بیست پنج ساله ملت درآورده بودند... وسط مجلس عروسی عزایی گرفته بود!!

همیشه فکر میکردم مردمی‌ترین آدمها همانها هستند که دائم حرف دل مردمشان را میزنند، همیشه مردم از شنیدن حرف هایشان به وجد می‌آیند و می‌گویند حرف ما هم همین است... آنها همیشه و همه جا در کنار مردمند، همیشه تحسین می‌شوند و هیچ کاری نمی‌کنند که از چشم مردم بیافتند... اما از یکجا فهمیدم مردمی ترین آدمها لزوم همیشه تحسین نمیشوند، مردمی ترین آدمها آنها هستند که احتمالا هو میشوند، کاری میکنند که میدانند ممکن از چشم‌ مردم بی‌اندازدشان اما باز آنچه را می‌کنند که برای مردمشان بهتر میدانند...

به نظر من این مرد و همه آنها که علیه برجام گفتند و نوشتند بهتر از بقیه می‌دانستند که علیه برجام گفتن و نوشتن یعنی وداع با انتخابات، یعنی همردیف شدن نامشان با کلمه تحریم و فقر و بدبختی...

آنها میدانستند که چه انتحاری میکنند اما خب کردند تا بگویند حاضرند برای مردمشان فراتر از تشویق و تحسین شدن هو بشوند و بعضا بی آبرو... مخلصش آنکه قبل از هر داد و بیدادی نظرسنجی کردن و دیدن آنکه کدام هشتگ ترند است شجاعت نمی‌خواهد بلکه صرفا کمی روحیه تجارت را نیازمند است!

برجام عاقبتش هر چه بود و باشد خیر نبود اما اگر هم بود باز به نظرم این مردها لایق تحسین بودند... آنها درست در طوفانی ترین لحظات سعی کردند خلاف موج شنا کنند چون ساحل را در طرف دیگر دیده بودند... آنها از آبرو خود گذشتند، این آب که بر روی این مرد می‌درخشد صرفا اشک نیست تمام آبروی اوست... آنها سعی کردند برای مردمشان بجای رای جمع کردن آبرو از دست بدهند...آنها شکستشان را از مردم به نفع مردم تضمین کردند،به نظرم این ارزشمندترین سطح فعالیت سیاسی است!

فکر نکنم حال امروز این مردها چندان با حال عکسشان فرق میکند،اما میدانم حال و روز مردان خندان مجلس این روزها متفاوت است...من فکر میکنم اینها هنوز هم در خلوت خود نسبت به آنچه از دست رفت گریه میکنند اما آنهاکه به ریش اینها خندیدند امروز باید به جای دیگر خودشان بخندند و مصاحبه پشت مصاحبه کنند و موضع پشت موضع بگیرند تا فراموش شود حرف دیروزشان...آخر چه میشود؟به نظرم تاریخ قاضی نسبتا منصفی بوده!

#تاریخ_به_احترام_چه_کسی_می‌ایستد؟