تبیان، دستیار زندگی

یکی درون‌گرا و دیگری برون‌گراست، چه کنیم؟

تفاوت‌های شخصیتی میان همسران ممکن است مشکلاتی در رابطه آنها ایجاد کند. یکی از این تفاوت‌های مهم تفاوت در درونگرایی و برونگرایی دو طرف است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
همسر
تفاوت‌های شخصیتی میان همسران ممکن است مشکلاتی در رابطه آنها ایجاد کند. یکی از این تفاوت‌های مهم تفاوت در درونگرایی و برونگرایی دو طرف است. برای روشن‌تر شدن موضوع باید تعریفی از برونگرایی و درونگرایی داشته باشیم:

 خصوصیات افراد برونگرا

- انرژی خود را از برخوردها، روابط اجتماعی و حضور در جمع به دست می‌آورند.
- علاقه زیادی به فعالیت‌های دسته جمعی دارند.
- مجلس گردان، شوخ طبع و بذله‌گوی هستند.

خصوصیات افراد درونگرا

- برای رفع خستگی، به دست آوردن دوباره انرژی جسمانی و روانی و شادابی‌شان نیاز دارند با خود خلوت کنند.
- این افراد لزوماً خجالتی و مغرور نیستند گرچه شاید درک این رفتارها برای دیگران کمی دشوار باشد.

4  مشکل ارتباطی همسران متضاد

1- تفاوت در تفریح‌ها
2- شیوه بیان احساسات
3- شیوه ارتباط
4- شیوه حل مسائل

چهار راه حل پیشنهادی

وقتی دو انسان درونگرا و برونگرا رابطه زناشویی خود را شروع می کنند، باید بدانند ممکن است هرگز به توافق نرسند مگر اینکه بتوانند به نکته‌های مهم و حساسیت برانگیز زندگی‌شان واقف شوند و در مواردی به تعامل برسند:
1- یکدیگر را آزاد بگذارند:
زوجین باید باید به شرایط روحی یکدیگر واقف بوده و در بروز هیجان‌ها و احساسات به یکدیگر فشار نیاورند.
2- برنامه ریزی مدون داشته باشند
برنامه ریزی‌های زندگی چنین زوج‌هایی باید با توافق دوطرفه و قابل پیش بینی باشد
3- به یکدیگر فرصت دهند
در زندگی مدرن یا نیمه مدرن امروزی، باید ساعت های کوتاه باهم بودن زوجین با درک یکدیگر و تلاش برای برقراری ارتباط  باکیفیت سپری شود.
4- نه خیلی زود، نه خیلی دیر
در نحوه حل مشکلات، تفاوت‌های عمده‌ای بین برونگراها و درونگراها دیده می شود. انسان‌های برونگرا باید در مقابل اصرارشدید ذهنی‌شان برای حل موضوع در همان لحظه مقاومت کرده و با درک و تأمل بیشتری مسائل را بررسی کنند. درونگراها هم باید بدانند که همسر برونگرا تحمل اینکه مدت‌ها در انتظار بماند تا مساله حل شود را  ندارد.