تبیان، دستیار زندگی

 سروده جدید علی محمد مودب درباره ایران

شعر جدید علی محمد مودب، بعد از ترور دانشمند هسته و دفاعی کشورمان، شهید محسن فخری زاده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
شهید محسن فخری زاده - علی محمد مودب

یا الله

به ایستادن، آن دم که سنگ می بارند
به کوه بودن، آن لحظه ها که دشوارند

به دیدگان مصمم، به سینه های ستبر
به بازوان دلیران که گرم پیکارند

به پهلوانی مردان مرد، گاه نبرد
که خم به ابرو و زانوی خود نمی آرند

به اضطراب دل مهربان شیرزنان
دمی که رو به خدا دست بر دعا دارند

به مشتها - گره دستهای نوزادان
از آن نخست که پا روی خاک بگذارند

به جوهر قلم قاضیان راد آن دم
که حلق خائن در هر لباس بفشارند

قسم به خون شهیدان، به اشک راهروان
که روز واقعه گردان جنگ بسیارند

قسم که این همه ای بیرق عزیز امید
به هر چه قله تو را جاودانه می کارند

در این شبانه که گرگان چارسو هارند
شکوهمند شبانان قصه بیدارند

برقص بیرق عزت در اوج توفان ها
رها برقص! علمدارهات هشیارند