تبیان، دستیار زندگی

نحوه نوشتن اسم‌های ایرانی به انگلیسی

اسم‌های ایرانی زیادی هستند که وقتی به انگلیسی برگردانده شود، به شکل‌های مختلفی نوشته می‌شود. این چند گانگی در نوشتار اسامی ایرانی مخصوصا در صدای او بیشتر دیده می‌شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اسامی ایرانی
حال در نظر داشته باشید که شخصی با نام همایون می تواند نام خود را به صورتHomayoon یا Homayoun بنویسد در این میان باید دانست این قبیل نام ها، با حروف انگلیسی (یا اصطلاحا فینگلیش) چگونه نوشته می شود و آیا کدام شکل نوشتاری صحیح تر است؟

تبدیل اسم فارسی به انگلیسی کاربرد بسیاری دارد که از جمله کاربردهای آن:

معادل انگلیسی بعضی از نام های فارسی را نمی‌توان در مدارک رسمی استفاده کرد، به طور مثال در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی، نوشتن اسامی دانیال و فرشته بصورت Daniel و Angel کاملاً غلط می‌باشد، لذا اینگونه اسامی فارسی بصورت Danial و Freshte در زبان انگلیسی نوشته می‌شود.


- ثبت اطلاعات به هنگام اخذ گذرنامه،
- ثبت و تنظیم سندهای حقوقی و رسمی،
- ساخت اکانت‌های بین‌المللی و تنظیم قراردادها است.

عدم بازنویسی درست کلمات فارسی به زبان انگلیسی به هنگام تنظیم قرارداد‌ها گاهی باعث ایجاد پیامدهای حقوقی و قضایی میشود که این موضوع اهمیت تبدیل اسم فارسی به انگلیسی را بیشتر می کند.

ارتباط آوای کلمات در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی

موضوع مهمی که باید حتما به آن اشاره کنیم این است که تبدیل اسم فارسی به انگلیسی قاعده مشخصی ندارد، با این حال روشی های برای تبدیل اسم فارسی به انگلیسی وجود دارند که با هم به آن می پردازیم:

اصول ثبت آوانگاری در زبان فارسی به صورتی است که در بعضی موارد بازنویسی کلمات فارسی در زبان انگلیسی با مشکل مواجه می‌شود، زیرا گاهی آوانگاری واژه انگلیسی با آوانگاری آن در زبان فارسی کاملا متفاوت می‌باشد، که منجر بروز این قبل مشکلات اهمیت تبدیل اسم فارسی به انگلیسی را برجسته می‌کند.

به طور مثال به دلیل عدم وجود نشانه‌ای برای حروفی مانند "ع"  و  "ء" در زبان انگلیسی، بازگردانی آنها کمی مشکل می شود (به عنوان مثال می‌توان به واژه اعلاء در زبان فارسی اشاره کرد که معادل آن در زبان انگلیسی "Ala" است به عنوان مثال می‌توان به واژه علاء در زبان فارسی اشاره کرد که معادل آن در زبان انگلیسی "Ala" است)، لذا افراد به هنگام مواجه شدن با این دو حرف یا آن‌ها را حذف می‌کنند و یا به هنگام بازگردانی به زبان انگلیسی با حروف دیگری جایگزین می‌نمایند.

در برخی موارد آوانگاری انگلیسی واژه با تلفظ فارسی آن تطابق کامل ندارد؛ از این رو ممکن است آن نام (چه توسط فارسی زبان و چه غیرفارسی زبان) اشتباه خوانده شود.

به طور مثال، چون در حروف الفبای لاتین، نشانه ایی برای برای حروف "ع" یا همزه "ء" که البته از زبان عربی به فارسی دری آمده اند، وجود ندارد، فارسی و عرب زبانان به هنگام نوشتن اسامی­ ای که دربردارنده ی این دو واج می­باشند، یا آن را حذف می­ کنند و یا با واج دیگری جایگزین می نمایند.

از دیگر موارد بروز مشکل می‌توان به ــِـ و آ اشاره کرد که سبب بروز مشکل در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی می شود، مثلا به واژه انگلیسی Saman دقت کنید که همزمان بصورت سامان و سمن تلفظ می‌گردد.

- واژه انگلیسی Rana که دارای دو تلفظ رانا و رعنا است.

- کلمه انگلیسی Sami که به دو صورت سامی و سمیع قابل خواندن است.

- واژه Saeed که به هنگام خواندن به دو صورت سعید و ساعد قابل تلفظ است.

همچنین تک واژهای مانند پور و نور که در فامیلی بسیاری از افراد وجود دارد به حالت‌های مختلف قابل نوشتن است که سبب بروز مشکل در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی خواهد شد، به طور مثال  پور و نور به صورت‌های Poor، Pour، Pur ،Nour ،Nur  و Noor  قابل نوشتن است.

به خاطر مشکلاتی که به آن اشاره کردیم، زبان‌شناسان در پی معرفی مجموعه قواعدی جامع برای تبدیل اسم فارسی به انگلیسی هستند.

اسامی ایرانی

روش های تبدیل اسم فارسی به انگلیسی

قواعد جامع ای برای تبدیل اسم فارسی به انگلیسی وجود دارد:کلمات و اسامی فارسی که دارای صدای او هستند: هنگام بازگردانی این کلمات به زبان انگلیسی لازم است صرفاً از حرف "u" استفاده نمایید و از به‌کارگیری "oo" و "ou" خودداری نمایید، به عنوان مثال به شیوه نوشتن اسم نیوشا به انگلیسی و همچنین واژه‌های نور و پور توجه کنید که به ترتیب بصورت "Niusha" ، "Nur" و "Pur" نوشته می‌شوند.

همانطوری که دیدید، رعایت این اصول باعث ساماندهی تبدیل اسم فارسی به انگلیسی خواهد شد. به‌کارگیری علامت آپستروف؛ به هنگام بازگردانی کلمات فارس دارای ع و ء به زبان انگلیسی: به عنوان مثال واژه "قرآن" به دلیل وجود صدای انسداد چاکنایی پیش از حرف آ  بصورت "Qor’an" به انگلیسی برگردانده می‌شود.

به کلمات فارسی سعدی، سعادت، اعظم و مسعود توجه کنید، فرم نوشتاری آن‌ها در زبان انگلیسی به ترتیب بصورت sa’di ،Sa’adat ،A’zam و Mas’ud می‌باشد.

تبدیل اسم فارسی به انگلیسی که ابتدای آن‌ها با آ  شروع می‌شود و یا در میانه آن‌ها صدای آ است: به عنوان مثال زاده، آصف، عادل، عارف به هنگام تبدیل به زبان انگلیسی به صورت Zaadeh ،Aasef ،Aadel و Aaref نوشته می‌شوند که همانطوری که مشاهده می‌گردد به‌کارگیری این قاعده سبب بهبود تبدیل اسم فارسی به انگلیسی شده‌است.

تبدیل اسم فارسی به انگلیسی که دارای صدای آ در انتهای خود هستند: به هنگام بازنویسی اینگونه کلمات فارسی به انگلیسی لازم است تنها از یک حرف "a" استفاده گردد. به عنوان مثال به شیوه نوشتن اسم نیوشا به انگلیسی توجه فرمایید که بصورت Niusha بازنویسی می‌گردد.

تبدیل اسم فارسی به انگلیسی که به هنگام تلفظ دارای صدای _َ  می‌باشند: به عنوان مثال به شیوه نوشتن اسم مهدیه به انگلیسی توجه فرمایید که بصورت Mahdie نوشته می‌شود که دارای یک حرف "a" می‌باشد.

کلماتی که به هنگام تلفظ دارای صدای _ُ هستند: برای بازنویسی اینگونه کلمات به زبان انگلیسی از حرف "o" استفاده نمایید. به عنوان توضیح بیشتر، نوشتن اسم حسین به انگلیسی بصورت Hosein انجام می‌گردد.

تبدیل اسم فارسی به انگلیسی به هنگام وجود حروف "s" و "h" یا "z" و "h" بصورت متوالی: در اینگونه مواقع در صورت عدم تلفظ آن بخش از کلمه بصورت ش یا ژ، میان حروف s و h یا z و h فاصله بگذارید. به مثال به شیوه بازگردانی کلمات فصحت و نزهت توجه نمایید که بصورت Fos hat و Noz hat نوشته می‌شوند.

از دیگر موارد، وجود حرف ه در انتهای کلمه است که برای بازنویسی اینگونه کلمات به زبان انگلیسی از حرف "e" به جای حرف "h" استفاده می‌شود. به عنوان توضیح بیشتر به شیوه نوشتن اسم مهدیه به انگلیسی توجه نمایید که بصورت "Mahdie" بازنویسی می‌گردد.

در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی، حروف "ت" و "ط" بصورت "t" و "T"، حروف "ز"، "ذ"، "ض" و "ظ" بصورت "z" و "Z"، حرف "گ" بصورت "g" و "G"، حروف "س"، "ث" و "ص" بصورت "s" و "S"، حرف "و" بصورت "v" و "V"، حرف "ی" بصورت "i" و "I"، حرف "ج" بصورت "j" و "J" و حرف "ح" بصورت "h" و "H" بازنویسی می‌گردد، به عنوان مثال به شیوه نوشتن اسم حیدری به انگلیسی توجه کنید که بصورت Heidari نوشته می‌شود.

تبدیل اسم فارسی به انگلیسی که دارای حروف "چ"، "ش"، "خ"، "ژ" و "ق" یا "غ" هستند که حروف‌ها به ترتیب با Ch ، Sh ، Kh ، Zh و Gh نوشته می‌شوند.

موارد مشکل‌آفرین در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی

صدای "آ" و "_َ" که هردو با حرف "a" و "A" به انگلیسی برگردانده می‌شود که در مواردی سبب بروز مشکل در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی می‌گردد، به عنوان مثال به کلمه "آذر" توجه نمایید که بصورت "Aazar" نوشته می‌شود نه بصورت "Azar".

از دیگر موارد سبب بروز مشکل در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی ، حروف "ت" و "ط" می‌باشد که علی‌رغم تفات بیانی بصورت "t" و "T" به انگلیسی برگردانده می‌شود، به عنوان مثال کلمات "طاهر" و "تینا" که بصورت "Taher" و "Tina" به انگلیسی نوشته می‌شود.

حروف "ث"، "س" و "ص" علی‌رغم تفاوت آن‌ها در تلفظ با یکدیگر همگی بصورت "s" و "S" به انگلیسی برگردانده می‌شوند، به عنوان مثال کلمات "صابر"، "سحر" و "ثانی" بصورت "Saber"، "Sahar" و "Sani" به انگلیسی برگردانده می‌شوند.

یکی از موارد مهم در بروز مشکل در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی، حرف "ج" است که بصورت "j" و "J" به انگلیسی برگردانده می‌شود که در مواردی به اشتباه با حرف "g" و "G" به انگلیسی ترجمه می‌گردد، دلیل بروز این مشکل تلفظ حرف "g" و "G" به صورت "جی" است.

حروف "g" و "G" در بسیاری از موارد در زبان انگلیسی به صورت "گ" ترجمه می‌گردد، به عنوان مثال "Big" و البته در مواردی نیز بصورت "ج" ترجمه می‌گردد که کلمه "Large" از این دسته است.

بمنظور تفهیم بیشتر به کلمه "مجید" توجه نمایید که بصورت "Majid" نوشته می‌شود. کلمه "جواد" به زبان انگلیسی بصورت "Javad" به انگلیسی برگردانده می‌شود که البته در مواردی حرف بی‌صدای "D" در ابتدای کلمه "جواد" قرار می‌گیرد و بصورت "Djavad" بازنویسی می‌گردد، لازم به ذکر است رعایت اینگونه موارد جزئی کاملاً صحیح می‌باشد ولی در صورت تصمیم به رعایت این اصول جزئی، بایستی درمورد تفاوت ادای "ث"، "س"، "ص" و همچنین "ز"، "ض" و "ظ" نیز قواعد مربوطه بطور دقیق رعایت گردد.

به عنوان مثال از این پس بایستی کلمه رضا بصورت "Rehza" ،"Reda" و یا "Rezha" نوشته شود که کاملاً غلط می‌باشد، همچنین کلمه "ثمین" در صورت رعایت اینگونه قواعد بصورت "Ssamin"، "Hsamin" و یا "Thamin" به انگلیسی ترجمه می‌گردد.

تبدیل اسم فارسی به انگلیسی، به حروف "ز"، "ذ"، "ض" و "ظ" توجه نمایید  این واژه به لحاظ اصول آواشناسی و همچنین محل ادای آن‌ها در دهان متفاوت هستند، همگی بصورت "z" و "Z" به انگلیسی برگردانده می‌شود، به عنوان مثال کلمات "رضا"، "حافظ"، "ذاکری" و "عزیزی" بصورت "Reza"، "Hafez"، "Zakeri" و "Azizi" در زبان انگلیسی نوشته می‌شوند.

حرف "ژ" مانند اسم "ژیلا" و "علی‌نژاد" به هنگام تبدیل به انگلیسی بصورت "Zhila" و "Alinejad" نوشته می‌شود که هر دوی این حالات کاملاً درست هستند.

اسامی ایرانی
تبدیل اسم فارسی به انگلیسی، حرف "ع" به سه نوع مختلف به انگلیسی بازگردانده می‌شود. در صورت وجود فتحه با حرف a، در صورت وجود کسره با حرف e و در صورت وجود حرکت ضمه با حرف "o" به انگلیسی نوشته می‌شود، به عنوان مثال کلمات "علی"، "عماد" و "عثمان" بصورت "Ali"، "Emad" و "Osman" نوشته می‌شوند.

اسم‌های ایرانی زیادی هستند که وقتی به انگلیسی برگردانده شود، به شکل‌های مختلفی نوشته می‌شود. این چند گانگی در نوشتار اسامی ایرانی مخصوصا در صدای او بیشتر دیده می‌شود.

در صورت ساکن بودن حرف "ع" از علامت آپستروف " ’ " استفاده می‌شود، به عنوان مثال به کلمات "سعدی"، "سعادت"، "اعظم"، "مسعود" و "سعید" توجه نمایید که فرم نوشتاری آن‌ها در زبان انگلیسی به ترتیب بصورت، "A’zam"  "Mas’ud" و "Sa’id" خواهد بود که البته در برخی موارد کلمه "سعید" بصورت‌های نادرست "Saeed" و "Saeid" و  "Saied" نوشته می‌شود.

تبدیل اسم فارسی به انگلیسی، کلمات "ق" و "غ" با "gh" و حرف "گ" با "g" به انگلیسی برگردانده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به کلمات "شقایق"، "عسگر"، "اصغر" توجه نمایید که بصورت "Shaghayegh"، "Asgar" و "Asghar" به انگلیسی نوشته می‌شوند.

از دیگر موارد می‌توان به حرف "و" اشاره کرد که عمدتاً با حرف "v" نشان داده می‌شود و در مواردی نادر با حرف "w" به انگلیسی برگردانده می‌شود. برای درک بهتر چگونگی به‌کارگیری این قاعده در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی به کلمات "وحید" و "فردوسی" توجه نمایید که بصورت Vahid و Ferdowsi نوشته می‌شوند.

نوشتن حرف "ی" در برخی موارد با حروف "i" و "I" و همچنین "y" و "Y" به انگلیسی برگردانده می‌شود. در صورتی که صدای "ی" در شروع سیلاب باشد از حروف "y" و "Y" استفاده می‌شود و در صورتیکه این حرف در میان و یا انتهای کلمه باشد از حروف "i" و "I" استفاده خواهد شد.

برای درک بهتر این موضوع به کلمات مریم، یوسف و همچنین شیوه نوشتن اسم "نیوشا" به انگلیسی توجه نمایید که بصورت Maryam،Yusef  و Niusha خواهد بود.

معادل انگلیسی برخی از اسامی فارسی را نمی‌توان در مدارک رسمی استفاده کرد، به عنوان مثال در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی، نوشتن اسامی دانیال و فرشته بصورت Daniel و Angel کاملاً غلط می‌باشد، لذا اینگونه اسامی فارسی بصورت Danial و Freshte در زبان انگلیسی نوشته می‌شود.

در انتها باید اشاره کنیم که در تبدیل اسم فارسی به انگلیسی، بازنویسی کلمات فارسی به شکلی غیر از موارد گفته شده به معنی نادرست بودن آن نیست، به عنوان مثال با توجه به نکات گفته شده نوشتن اسم مهدیه به انگلیسی بصورت Mahdie به انگلیسی ترجمه می‌گردد، هر چند که در مواردی بصورت Mahdieh نیز نوشته می‌شود. برای همین گفته می شود که برای برگرداندن کلمه‌های فارسی به الفبای انگلیسی قاعده یگانه و پذیرفته‌شده‌ای وجود ندارد.

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .