کج دار و مریز یا کج دار و مریض؟

وقتی می‌خواهیم بگوییم کسی خیلی با احتیاط رفتار می‌کند که از این‌ طرف و آن‌طرف نیفتد دقیقاً دارد همین کار مایکل را می‌کند. یعنی کج‌دار و مریز رفتار می‌کند. یعنی مثلاً یک لیوان آب را جوری نگه داشته که کج است اما نمی‌ریزد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
معنی مریز و مریض
✍️ احسان محمدی
📸 تصویر بالا عکسی کمتر دیده شده از برادر پلنگ صورتی است که به جای ورجه وورجه، دراز به دراز افتاده. احتمالاً یا کرونا گرفته قبل از اینکه کرونا گرفتن مُد باشد یا نقشه کشیده که الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی!... و موفق شده!
خلاصه: در تصویر بالا پلنگ صورتی مریض است.

📸 تصویر پایین هم مایکل گرب است یکی از خداوندگاران چیدن سنگ روی هم. به قیافه‌اش نگاه کنید، در حال کیف کردن است که هنر چیدن سنگ‌ها روی هم را به شکلی بلد است که کج باشند اما نریزند.

کج‌دار و مریز یا کژدار و مریز دقیقاً همین است. وقتی می‌خواهیم بگوییم کسی خیلی با احتیاط رفتار می‌کند که از این‌ طرف و آن‌طرف نیفتد دقیقاً دارد همین کار مایکل را می‌کند. یعنی کج‌دار و مریز رفتار می‌کند. یعنی مثلاً یک لیوان آب را جوری نگه داشته که کج است اما نمی‌ریزد.

پس نتیجه می‌گیریم که کج‌دار و مریض اشتباه است. هر وقت خواستیم این اصطلاح را بنویسیم یاد مایکل و پلنگ صورتی بیفتیم که مریز با مریض خیلی فرق دارد.