تبیان، دستیار زندگی

شروع مجدد مصاحبه های حضوری

دوباره پذیرای شما عزیزان هستیم اما فراموش نکنید با ماسک و دستکش مراجعه کنید که شرمنده تان نشویم. با توکل به خدا ، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی روال کارمان مانند قبل ادامه خواهد داشت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ازدواجاین روزها حال زندگی خیلی ها خوب نیست، خبر ابتلای عزیزانمان را می شنویم، بعضی هایمان هم طعم کرونا را چشیده ایم و چشم امیدمان به فرداست و روزهایی که بتوانیم دوباره بدون ماسک و ترس در خیابان ها قدم بزنیم. هر چند باید به فکر سلامتی خودمان و بقیه باشیم اما زندگی ادامه دارد و با توجه به زمان نامعلوم تمام شدن روزهای کرونایی ، همسان گزینی تبیان کار مصاحبه های خود را از سر گرفته است. دوباره پذیرای شما عزیزان هستیم اما فراموش نکنید با ماسک و دستکش مراجعه کنید که شرمنده تان نشویم. با توکل به خدا ، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی روال کارمان مانند قبل ادامه خواهد داشت و امیدواریم در این روزهایی که خبرهای خوش کمتر به گوش می رسد، بتوانیم با زمینه سازی برای ازدواج هایی پایدار ، رضایت را به قلبها ی تان هدیه دهیم. آرزوی ما خوشبختی شماست.