تبیان، دستیار زندگی

استارت آپ چیست؟

استارت آپ یک نهاد نوپای انسانی در قالب افراد، تیم، شرکت و یا سازمان است که با محوریت ایده‌های نو و خلاقانه شکل گرفته و با هدف خلق ارزش به دنبال یک مدل درآمدی جدید و با رشد سریع است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : محمد عندلیب
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی،
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی،
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی، اپلیکیشن،
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی،
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی،
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی، کسب وکار،
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی، طراحی،
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی،
 استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی، سرمایه گذاری، استارت آپ، نهاد انسانی، شرکت، سازمان، منابع انسانی، ایده خلاقانه، تیم سازی،