تبیان، دستیار زندگی

3 روش برای خواندن زیارت عاشورا

برخی فرصت خواندن زیارت عاشورا، به روش صد لعن و صد سلام را ندارند. پس به سفارش ائمه به روش دیگر بخوانیم تا از فیض خواندن این زیارت محروم نشویم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
روش خواندن زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، فیض زیارت، لعن عاشورا، فراز سلام زیارت،
روش خواندن زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، فیض زیارت، لعن عاشورا، فراز سلام زیارت،
روش خواندن زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، فیض زیارت، لعن عاشورا، فراز سلام زیارت،
روش خواندن زیارت عاشورا، زیارت عاشورا، فیض زیارت، لعن عاشورا، فراز سلام زیارت،