تبیان، دستیار زندگی

رابطه آهن‌ربا و آهن با گناه و لقمه حرام

چهل گام تا بندگی؛ گام سی و سوم «4 ذی الحجه»

آیت الله حائری شیرازی: معصیت‌ها مثل آهن ربا و لقمه حرام، مانند ذرات آهن است. وقتی که انسان در وجودش لقمه حرام نباشد، می‌تواند از کنار معصیت‌ها عبور کند و خود را نگه دارد. اما وقتی که لقمه حرامی را خورد، از کنار معصیت که می‌گذرد مجذوب آن می‌شود. این خاصیت درونی نان و لقمه حرام است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :