تبیان، دستیار زندگی

چهل گام تا بندگی، گام شانزدهم «16 ذی‌القعده»

از رفاقت با مردم شرور بپرهیز، زیرا طبع تو ناخودآگاه، بدی و ناپاکی را از طبع منحرف او می‌دزدد و تو بی‌خبری.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
چهل گام تا بندگی-  شانزدهم ذی القعده - رفیق بد - رفاقت با شرور-  مردم شرور- طبع منحرف -