تبیان، دستیار زندگی

هر روز یک کار خوب

هر کار خوبی که انسان به نیت جلب رضایت خداوند انجام دهد عبادت است، به دلیل اینکه همه کارهای خوب فرمان پروردگار است و انجام فرمان پروردگار نوعی عبادت است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهره ترابی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
کار خوب، قدرت خرید، تسویه بدهی، خرید مایحتاج، هدیه دادن، تشکر از کادر درمانی،